زمان انتشار قوانین

کلیه قوانین ششمین دوره مسابقات RoboSkills پانزده بهمن ماه 1401 منتشر خواهد شد.

متقاضیان میتوانند برای مشاهده قوانین به صفحه اطلاعات کلی مسابقه مراجعه نمایند.

زمان بندی ثبت نام ششمین دوره مسابقات

بازه ثبت نام مرحله مقدماتی، تاریخ 1 الی 31 فروردین ماه 1402 میباشد و فقط شامل لیگ جنگجو 1.5 کیلو گرم و مهارت (انتخاب رنگ) خواهد بود.

بازه ثبت نام عادی مرحله نهایی، تاریخ 1 تیر الی 15 مرداد میباشد (ثبت نام با تاخیر، 16 الی 28 مرداد با 20 درصد جریمه خواهد بود).